Manual devotionezcoa

Manual devotionezcoa, ingelesera egoquian eguiña, non eracasten baita othoiz eguiteco formaric arracastatsuenac cein diren, eta baita guiristiño catholico cein beste edocein federenganaco sinestun komun batec iaquiñ behar lituzqueen gauça gehienac azaltcen.Lehen biçico idurian erhacusten da gure Jaunaren berba nondic barneracen zaucun gorpuç eta gogoan eta noranç zuzentcen:
Bigarren idurian giristiñoak ikhus leçaque manera diferentetan othoiz eguinez lor lezaqueen onura, hartara hauta dezaqueelaric eraric eraguincorrena:

Josu Lezameta, Jozulin
Jarraitu eta partekatu:

Esta entrada tiene 0 comentarios

Deja un comentario

Itxi menua